Herb GUMed
Skip available courses

Available courses

The course is intended for English Division students only.

First classes will take place on the 2nd of October 2017

- detailed instruction of enrollment will be available on first classes

Kurs jest przeznaczony tylko dla studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego (ED).

The aims of the course are: providing  knowledge  in  the  field  of  molecular mechanisms governing and  regulating gene expression, influencing  cellular functions, reaction  to extracellular signals and disturbancies of signal transduction and gene expression.

Understanding of theoretical  and methodological  principles of  new  applications of  molecular biology and biotechnology  in medicine,  especially  in molecularly  targeted  therapies.

Kurs rozpocznie się 2 października 2017 r.

- szczegóły dotyczące zapisania się na kurs będą przekazywane na pierwszych zajęciach.

Kurs jest przeznaczony dla studentów polskojęzycznych Wydziału Lekarskiego.

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu molekularnych mechanizmów regulujących ekspresję genów wpływających na funkcjonowanie komórek, na ich reakcję na sygnały środowiska zewnątrzkomórkowego oraz powstawanie zaburzeń transdukcji sygnału i ekspresji genów.
Przedmiot ma na celu również przekazanie podstaw teoretycznych i metodycznych nowych zastosowań biologii molekularnej i
biotechnologii w medycynie, w tym w terapiach ukierunkowanych molekularnie.

Kolokwia (e-learning) składają się z kilku testów. Przed każdym testem będą Państwo informowani poprzez starostę lub osobę redagującą testy. Do testu można podejść trzykrotnie. Testy będą się składały z 10-20 pytań. Na każde pytanie przypada 1 min czasu na odpowiedź (10 pytań to 10 minut na całość testu). Po pierwszej próbie zaliczenia testu będzie konieczne odczekanie 30 minut przed kolejną próbą zaliczenia, a po drugiej próbie 60 minut. Wyniki o zaliczeniu będą przekazywane osobie prowadzącej seminaria. W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt telefoniczny 507-104-003 lub pocztą elektroniczną kflis@gumed.edu.pl. W przypadku pytań merytorycznych proszę się kontaktować z osobą prowadzącą daną tematykę seminarium. 

Materiał tego kursu obejmuje zagadnienia wykładowe w ramach przedmiotu Toksykologia dla kierunku Analityka Medyczna

Kurs składa się z 3 części. Student zobowiązany jest do przyswojenia wiedzy w zakresie wskazanym w materiałach. 

Szanowni Państwo,

ze względu na problemu techniczne, materiały udostępniam dopiero dziś.

Proszę zapoznać się z publikacjami i podejść do testu.

Zadania dla studentów w ramach fakultetu: Elektroforeza kapilarna - kurs podstawowy.

Toksykologia

Materiały w tym kursie przeznaczone są dla studentów IV roku kierunku Farmacja w roku akademickim 2018/2019. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia 6 wykładów semestru letniego.

Wszyscy studenci IV roku zobowiązani są do zapoznania się z treściami kursu oraz wykonania zadań. 

Wszelkie uwagi techniczne proszę zgłaszać na adres: bartosz.wielgomas@gumed.edu.pl.

Dear students in this e-learning course you can find material concerning topics realized during Physical chemistry exercises. 

Ten kurs obejmuje materiał seminaryjny z zagadnień toksykologii przemysłowej.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do aktywności na platformie edukacyjnej i życzę Państwu samych sukcesów! 

Hanna Grabowska

Kurs przeznaczony dla studentów I-szego roku Kierunku Psychologia Zdrowia

Zapraszam do pracy w systemie e-learning. Jest to program pilotażowy więc o ewentualnych uchybieniach proszę o informację e-mailową.

W zakresie kuru istnieje możliwość zaliczenia wiedzy posiadanej przed przystąpieniem do ćwiczeń laboratoryjnych. Materiały do przygotowania udostępniane są 7 dni przed danym laboratorium. Weryfikacja wiedzy możliwa jest w 2 terminach (zdalna). Koniec weryfikacji odbywa się dzień przed zaliczeniem. Terminy zaliczenia wskazane są w każdym panelu.

Kurs dla studentów Kierunku Pielęgniarstwo -  I roku studiów stacjonarnych

Metodyka kształcenia dorosłych

alsgjlaslgjsdlfgjalkjfglkafjglksfhgsgd

Jest to kolejny kurs służący zapoznaniu się z możliwościami platformy e-learningowej.

To kurs eksplorujący możliwości transferu modułów dydaktycznych z Access Medicine Custom Curiculum oraz folderów My Access na platformę e-Learningową GUMed


Skip LoginSkip Navigation
do góry

Sekcja ds. Projektów Internetowych
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7, tel. (58) 349 1070
e-mail: webadmin@gumed.edu.pl